O ženski zvezi

Ženska zveza Nove Slovenije – krščanskih demokratov je bila ustanovljena 3. novembra 2001 in združuje dekleta, matere in žene vseh družbenih skupin z namenom neposrednega sodelovanja in soodločanja pri oblikovanju politike, ki temelji na krščanskih demokratskih vrednotah na vseh področjih javnega življenja. Ženska zveza zagovarja demokracijo, pravno državo, socialno pravičnost, solidarnost, osebno svobodo, kulturno in politično ter demografsko identiteto in Evropo kot unijo vrednot, zlasti pa si bo prizadevala za varstvo in razvoj družine kot najpomembnejše celice naroda.

Članica ženske zveze je lahko članica NSi in njena somišljenica, ki sprejema statut in program ŽZ NSi in Nove Slovenije – krščanskih demokratov.

Predsednica Ženske zveze je Iva Dimic.