Ustanovljen Regijski odbor Ženske zveze NSi Ptuj – Ormož

V petek, 9. septembra 2016, so se v Kulturni dvorani občine Gorišnica zbrale članice in simpatizerke iz 19 občin RO Ptuj-Ormož in ustanovile Regijski odbor Ženske zveze NSi Ptuj-Ormož.  Po nagovorih predsednice ŽZ, Mojce Kucler Dolinar in drugih gostij ter gostitelja, predsednika OO NSi Gorišnica, Silva Soka, so soglasno izvolile Simono Kosi za predsednico, Mihaelo Prelog za njeno namestnico, za tajnico pa Vido Komljenovič. Že pred leti je Cvetka Kocjan iz Ormož dala pobudo za ustanovitev RO ŽZ, a so se šele  29.6.2016, 4 članice NSi na pobudo Simone Kosi  srečale na sestanku iniciativnega odbora in za datum ustanovitve postavile 9. september, za kraj ustanovitve pa Gorišnico. Tako se je res v Kulturni dvorani zbralo 12 članic in simpatizerk NSi s tega območja, prišle so pa tudi gostje, članice IO ŽZ: predsednica Mojca Kucler Dolinar, podpredsednica Mojca Sojar, tajnica Ivanka Učakar, predsednica RO ŽZ Gorenjska Marija Lavtar in  Karolina Korenčan ter Mojca Belcl Magdič iz Ljutomera. Po slovenski himni v izvedbi vokalne skupine Tisa iz Velike Nedelje nas je pozdravila Simona Kosi, predstavila  potek srečanja in predlog delovnega predsedstva. Sledila je izvolitev vseh organov,  kratek kulturni program in nagovori gostij ter gostitelja. Mojca Kucler Dolinar je v svojem nagovoru spregovorila o delovanju Ženske zveze in njenih prioritetah (družina, šolstvo, pogled na zgodovino, migracije), nato pa predstavila poletno evropsko srečanje v Malagi (EPP Women Summer Academy), katerega teme so bile migracije, integracija in vpliv na ženske. Sledile so volitve in spodbudni nagovori članic IO, ki so prinesle pozdrave častne predsednice Lidije Drobnič in dobro delujočih odborov Gorenjske ter Ljubljana – vzhod. Večer je zaključil kulturni program ljudskih in priljubljenih pesmi v izvedbi mladostnih članic skupine Tisa pod vodstvom Domna Obličnika in druženje. Odboru želimo uspešno delo, dobrih zamisli in vztrajnosti! Ustanovljen Regijsk odbor Ženske zveze NSi Ptuj – Ormož