Poslanci, ne norčujte se iz ljudstva! Izjava za javnost

Ženska zveza Nove Slovenije – krščanskih demokratov nasprotuje predlogu Zakona o partnerski zvezi, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložil poslanec Jani Möderndorfer.

Gre za ponovno obravnavo podobne vsebine, kot jo je določala sprememba Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki jo je Državni zbor RS sprejel marca 2015 in je bila na referendumu 20. decembra 2015 z veliko večino zavrnjena.
Res je, da Državni zbor RS po spremembi 90. člena Ustave RS ni več vezan na izid referenduma, vendar pa še ni jasno, kaj bo z novelo Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki želi črtati določbo, da zakonodajalcu eno leto po razglasitvi referendumske odločitve prepoveduje sprejeti zakon, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev.
Zato je po mnenju Ženske zveze NSi obravnava oziroma sprejem zakona s podobno vsebino, ki smo jo na referendumu zavrnili, norčevanje dela poslancev iz jasno izražene referendumske volje državljanov. To velja še toliko bolj po sprejemu zaostrene referendumske zakonodaje.

V Ženski zvezi NSi odločno protestiramo, da bi voljo volivcev, ki so tako jasno in odločno glasovali proti razvrednotenju družine, ignorirali. V skladu s slovensko ustavo ima v državi oblast ljudstvo: le-to državljani izvršujejo neposredno in z volitvami. In če državljani na referendumu zavrnejo zakon, je nedopustno, da bi zakonodajalec takoj ali kmalu po referendumski odločitvi ravnal v nasprotju z voljo ljudstva!
V tem primeru ne moremo govoriti o ustavnem načelu ljudske suverenosti in demokratičnosti. Sprašujemo se, zakaj zakon potem sploh še dopušča izvedbo omenjenega referenduma, če demokratično izražene volje državljanov ne upoštevamo oziroma jo naslednji dan poteptamo z novim zakonom? Kakšna usoda čaka vse naslednje zakonodajne referendume – razen visokih stroškov za državni proračun? Tako ravnanje ima naraščajoč negativni vpliv na razvoj demokracije v naši mladi državi, s takimi politikantskimi manevri se odvrača državljane od udeležbe na referendumu in skrbi za javne zadeve sploh.
Ženska zveza NSi poziva tudi predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja, pravnika in promotorja demokracije, da se jasno izrazi glede Zakona o partnerski zvezi in predlaga poslanski skupini SMC, da jo zavrne.
Z vidika enakopravnosti moških in žensk nasprotujemo tudi vladnemu predlogu novega Zakona o varstvu pred diskriminacijo, ki grobo posega v pojmovanje temeljne ustavne svoboščine enakosti pred zakonom. Nesprejemljivo je namreč enačenje obeh spolov v smislu arbitrarnega presojanja vseh osebnih okoliščin (vključno s spolno identiteto in spolnim izrazom, ki se danes lahko tudi dnevno spreminjata), predvsem na področju zaposlovanja in prodaje blaga in storitev. Lepo zveneče besede o vzpostavitvi instituta zagovornika načela enakosti na prvi pogled sicer ugaja, vendar pa prinaša neslutene posledice.
Ženska zveza NSi – krščanski demokrati