Pogovor s poslancema NSi Ivo Dimic in mag. Matejem Toninom

idmtRegijski odbor Ženske zveze NSi Ljubljana-vzhod in Občinski odbor NSi Komenda sta 28. februarja v sejni sobi Občine Komenda pripravila »pogovor o družinski in kmetijski politiki«. Nanj sta kot osrednjo gostjo povabila poslanko NSi Ivo Dimic. V drugem delu večera se ji je pridružil vodja poslanske skupine in poslanec NSi mag. Matej Tonin. Spregovoril je predvsem o zelo zaskrbljujočih gospodarskih razmerah v Sloveniji in predlogih NSi za njihovo izboljšanje.

Vsebinsko bogatega in živahnega pogovora o vseh treh perečih zadevah z uvodnimi razčlembami gostov so se udeležile tudi visoke predstavnice Ženske zveze NSi z njeno sedanjo predsednico Mojco Kucler Dolinar in častno predsednico Marijo Drobnič.

Pogovor je vodila predsednica Občinskega odbora NSi Komenda Danica Zmrzlikar. Na začetku je predstavila goste, posebej poslanko Dimičevo, na koncu pa lepo število udeležencev povabila še k sproščenemu  pomenku.

Glasbeno je večer polepšala citrarka Špela Štular.

Vse udeležence srečanja je na začetku pozdravil tudi komendski župan Tomaž Drolec in članice Ženske zveze NSi pohvalil za njihovo prizadevno delo.

Za njim je o zaskrbljujočem stanju v Sloveniji, kjer ima »eno oblast srce, drugo pa je, ko so stvari na mizi«, spregovorila Mojca Kucler Dolinar. Tako je tudi zato, ker še vedno »nismo razčistili s preteklostjo«, ne zmoremo obračunati s korupcijo, narejen je bil »korak nazaj v času Pahorjeve vlade«; posledično nimamo pravega pogleda in upanja v prihodnost. »Demokracije se bomo morali sami učiti,« je sklenila svojo misel gostja ter vsem zaželela »prijeten in koristen večer«.

Poslanka Iva Dimic je nato ob vodilni misli srečanja in pogovora – družinska in kmetijska politika – širše spregovorila o tem, kje smo bili na teh dveh področjih, ko je bila na oblasti še Janševa vlada in kje smo danes in

kaj bi bilo po mnenju izvedencev in politikov NSi potrebno narediti za izboljšanje stanja v državi. Najprej je opozorila na povečujočo se revščino ljudi, povezano tudi z zaskrbljujočim gospodarskim stanjem v državi. Uboštva, pomanjkanja in socialnih stisk ljudi se ne more temeljiteje reševati z dobrodelnimi prireditvami (to je v pozdravnem nagovoru omenil že župan Drolec) ter podarjanjem živil dobrodelnih organizacij, saj to nima »dolgoročnega učinka«. Ljudem se tudi ne more in ne sme v nedogled jemati od tega, kar sploh še imajo. Družini je potrebno vrniti njeno pravo vlogo in mesto v družbi, jo »zaščititi«. Nadarjenim mladim naj se zagotovijo štipendije, ne pa iščejo razlogi, kdo je ali ni upravičen do nje. Mladim zakoncem je treba pomagati do stanovanja in otrok v za to najugodnejšem času.

Tistim, ki imajo radi zemljo in delo z njo, naj se zagotovi dostojno preživljanje, državi pa samooskrba s kakovostnimi slovenskimi živili.

DDV na les za ogrevanje naj bo po katastrofalnih posledicah žleda 9,5 odstotka. Kmetom naj se poveča vrnjena trošarina za gorivo.

Matej Tonin je med drugim opozoril na čim hitrejšo zagotovitev novih delovnih mest (zlasti mladim), podporo podjetjem za normalno delovanje, plačilno disciplino, znižanje davčnih obremenitev, umik politike iz gospodarstva, humanega zmanjševanja števila zaposlenih v javni upravi ter spremenjene življenjske navade ljudi. Ena izmed se glasi: Manj trošimo, le toliko kot ustvarimo!

Gostoma so udeleženci srečanja postavili vrsto vprašanj, pa tudi sami sodelovali v razpravi ob povedanem.

Jožef Pavlič

Foto: Andrej Žalar