Ženska zveza NSi deluje za prihodnje generacije

kongresČlanice Ženske zveze Nove Slovenije so se na svojem 5. rednem volilnem kongresu z naslovom »Za prihodnje generacije« zavzele za ohranjanje človekovega dostojanstva na delovnem mestu in za sprejemanje take zakonodaje, ki bo omogočala svobodno načrtovanje družine in podpirala starševsko skrb zanjo. Za predsednico Ženske zveze NSi je bila ponovno izvoljena Mojca Kucler Dolinar.

52 delegatkam in številnim drugim članicam ženske zveze (še posebej so bile vesele predstavnic iz Argentine in Švice) sta dobrodošlico najprej zaželela lokalna predstavnica ženske zveze  Mojca Sojar in predsednik četrtnega odbora NSi Vič Uroš Korošec. Nagovorila sta jih tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu ter predsednica NSi Ljudmila Novak ter podpredsednik in minister za obrambo Aleš Hojs. Oba sta v svojih nagovorih poudarila resnost političnega trenutka v Sloveniji in pozvala k odgovornemu državljanstvu. Zbrane so pozdravili tudi predsednica Ženskega odbora SDS Alenka Jeraj, predsednica Slovenske ženske zveze pri SLS Vesna Starman in predsednik Zveze seniorjev NSi Jože Jurkovič.

Udeleženke so v nadaljevanju prisluhnile predavanju Brede Bunič, strokovnjakinje za področje človekovih pravic, o človekovem dostojanstvu in pravicah na delovnem mestu. Na podlagi njenih besed in razprave je kongres sprejel resolucijo o varovanju človekovega dostojanstva na delovnem mestu.

V popoldanskem delu je zbrane nagovorila Iva Dimic, poslanka NSi v državnem zboru, in predstavila dosedanja prizadevanja stranke ob sprejemanju zakonodaje predvsem na tistih področjih, ki se dotikajo družine. Poudarila je tudi pomembnost referendumske zakonodaje.

Sledile so predstavitve kandidatk na volitvah v organe Ženske zveze NSi. Razveseljivo je bilo predvsem veliko število kandidatk, ki so se svoje kandidature resno lotile. Izmed skupno 38 kandidatk je bila soglasno za predsednico ponovno izvoljena Mojca Kucler Dolinar, za podpredsednice Mojca Sojar, Ksenija Senegačnik in Ivana Tekavec, v Izvršilni odbor Marta Keršič, Urška Makovec, Marija Rogar, Vilma Tekavc, Terezija Meden, Marija Žabjek in Nadja Prosen Verbič, v Svet Ženske zveze NSi Cvetka Kocjan, Vlasta Sagadin, Anamarija Štimec, Marija Lavtar, Marija Poženel, Vilma Tekavc, Irena Vadnjal, Ivanka Učakar, Ivanka Rus, Meta Nardin, Bogdana Počivavšek, Orjana Curk, Marina Verdel Bahovec, Majda Samatorčan in Petra Zavrtanik, v Nadzorni odbor pa Marija Šterbenc, Marija Stariha in Sonja Benda Heine.

“Trenutno se zdi, da je kratkoročna prihodnost Slovenije vsaj nepredvidljiva, če že ne precej temna. A ohraniti moramo treznost, se hitro in pogumno odzvati na potrebe časa in predvsem imeti v mislih jasno začrtano vizijo,« je ob ponovni izvolitvi za predsednico dejala Mojca Kucler Dolinar. »Zato si bo Ženska zveza Nove Slovenije v prihodnje še bolj prizadevala graditi dobrega in odgovornega posameznika ter spodbujala naše povezovanje. Država namreč prav to potrebuje – usposobljene, srčne, dobre in zveste državljane, ki združujejo svoje moči v dobro domovine,”
je še dodala.

Udeleženke si bodo kongres gotovo zapomnile po prijetnem vzdušju, strokovnosti, zavzetosti za delo ženske zveze. Ta je pokazala, da je vitalen del Nove Slovenije in da jo želi aktivno sooblikovati.