Ženska zveza NSi: Poziv k spremembi zakonodaje, ki diskriminira velike družine

logozenskazvezaČlanice Ženske zveze Nove Slovenije so včeraj, na mednarodni dan družine, opozorile Državni zbor in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na diskriminatorno zakonodajo s področja štipendiranja in družinskih prejemkov ter pristojne pozvale, naj se to področje ustrezno uredi.

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Ženske zveze NSi, je prepričana, da »bo aktualna vlada, ki je že pri pogajanjih o varčevalnih ukrepih pokazala razumevanje za družine, popravila tudi nekorektnost Svetlikovega zakona oziroma Pahorjeve vlade, ki je pripeljala do nelagodja in denarnih stisk, ki jih družine doživljajo danes, ko prejemajo odločbe centrov za socialno delo.«

Članice Izvršilnega odbora in Sveta Ženske zveze Nove Slovenije so se včeraj zbrale na redni seji in s poslanko Nove Slovenije Ivo Dimic razpravljale o vladnih rezih na področju družinske zakonodaje. Ob načelnem strinjanju s sprejetimi ukrepi pa so s skrbjo ugotavljale, da družine bolj kot varčevalni ukrepi prizadene zakonodaja, sprejeta še pred nastopom nove vlade, in sicer predvsem Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Z njegovo uveljavitvijo mnogi študenti in dijaki niso upravičeni do državne štipendije, hkrati pa se je otroški dodatek za te otroke povečal za mnogo manj, kot je znašala štipendija. Taka ureditev najbolj prizadene ravno družine z več otroki, za katere bi morala država glede na slovensko demografsko sliko in prognoze še posebej skrbeti.

Ženska zveza NSi obenem protestira proti medijski manipulaciji, ki krivdo za nastale razmere zvrača na trenutno vlado, ne pa na koalicijo prejšnjega mandata, ki je zakon sprejela.

V Ženski zvezi zato pristojno ministrstvo in poslance Državnega zbora pozivajo k spremembi zakonodaje tako, da bo prisluhnila potrebam velikih družin.