Neprimernost knjig, izbranih za tekmovanje v znanju materinščine

cakarŽenska zveza Nove Slovenije odločno nasprotuje izboru knjig, ki ga je komisija za tekmovanje v znanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, ki deluje v okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pripravila za 8. in 9. razred osnovne šole. Gre za knjigi Na zeleno vejo avtorja Andreja Predina ter Oči avtorja Andreja Makuca.

Knjigi sta za to starost otrok popolnoma neprimerni. V prvi je med drugim v ospredju najstnikovo spoznanje s svetom spolnosti, ki pa je opisan zelo neposredno, vulgarno, same kletvice, nasilje, droge in alkohol. Tudi knjiga Oči je zelo sporna, saj gre za kratke zgodbe, katerih rdeča nit je mučenje živali. Opisi so tudi tu grozljivo nazorni.

Po mnogih pritožbah učiteljev, staršev in učencev samih knjiga Na zeleno vejo ni več določena kot obvezno branje, je pa sedaj edina (!) primeroma navedena kot možnost za izbor. Ta rešitev se nam zdi le navidezna. Brez dvoma je namreč učiteljem najlažje poseči prav po njej, saj jo kot edini primer predlaga Zavod RS za šolstvo!

Strinjamo se, da je potrebno otrokom ponuditi problemsko literaturo, ob kateri se bodo lahko pogovarjali. Vendar vemo tudi, da mnogi sodobni avtorji izpostavljajo probleme mladega človeka, odprejo mnogo tem za pogovor, hkrati pa mladim bralcem ob tem ni treba pogoltniti še nešteto vulgarnih izrazov in se že ob mnogih agresivnostih učiti nove krutosti.

Ženska zveza Nove Slovenije zato ministra za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča poziva, naj posreduje, da bosta obe knjigi, predlagani kot gradivo za tekmovanje iz materinščine za 8. in 9. razred, (povsem) umaknjeni in nadomeščeni s knjigama, primernima za učence te starosti.