Zveza med moškim in žensko je edini naravni temelj za oblikovanje osnovne družbene celice – družine

oploditev_1V Novi Sloveniji želimo ob ponovnih pozivih po sprejetju zakona o umetnem oplojevanju samskih žensk opozoriti, da ima lahko izigravanje naravnih zakonov pogubne posledice za celotno družbo. O tem pričajo zgovorna zgodovinska dejstva človeštva. Dolžnost države je, da s svojimi ukrepi zvezo med moškim in žensko zaščiti kot edino naravno zvezo, ki je temelj za oblikovanje osnovne družbene celice – družine.

 Leta 2001 je Nova Slovenija aktivno sodelovala v referendumski kampanji, s katero smo želeli zaustaviti sprejetje zakona, ki bi v nasprotju z naravnimi zakoni zdravim samskim ženskam omogočil umetno oploditev. Prepričani smo, da bi bile največje žrtve tovrstnega zakona prav otroci. Zaradi zaščite interesov otrok, bi tudi danes v Novi Sloveniji naredili vse, da do sprejetja tovrstnega zakona ne bi prišlo. Otrok je samostojna oseba, ki ima pravico do naravne oblike družinske skupnosti, očeta in mame. Pravice žensk so enake pravicam otrok, zato otrok ne more biti zgolj del standarda prestižne podobe nekaterih žensk.

Zagovorniki umetne oploditve zdravih samskih žensk v zagovor zakonu največkrat navajajo neurejene razmere v klasičnih družinah, ki imajo lahko za otroke bolj travmatične posledice, kot življenje v istospolni partnerski skupnosti. Podlage za take trditve niso oprte na nobene objektivno merljive podatke. Posamezni primeri, če obstajajo, pa prav gotovo niso zadostna podlaga za postavljanje naravnega reda na glavo. Država je soodgovorna, da se v okviru svojih institucij sooči s težavami klasičnih družin in jih pomaga reševati.

Za normalen razvoj otrok je ključno zdravo družinsko okolje, v ustvarjanje katerega se enakopravno vključujeta mati in oče. V Novi Sloveniji želimo tudi opozoriti, da bi morala država namesto zakonov o umetnem oplojevanju zdravih samskih žensk sprejemati predvsem zakone, ki bi spodbujali ustvarjanje klasičnih družin in omogočali njihovo človeka vredno življenje. V času velike negotovosti, ki jo prinaša kriza, pa se postavlja vprašanje, v čem je cilj podanega predloga. Ali gre za odvračanje pozornosti od velikih problemov, s katerimi se soočajo mnoge družine, vendar jim trenutna vlada ne zna ali noče pomagati?

V Novi Sloveniji smo se vedno in se bomo tudi v prihodnosti, postavili na stran šibkejšega, posebno takrat, ko je otrok žrtev prestiža majhne skupine, ki želi celoten sistem prirediti v korist svojim kratkoročnim željam.